Norge / norsk

Informasjon om immaterielle rettigheter (registrert design og patent)

eos-produktene er beskyttet av immaterielle rettigheter rundt om i verden. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, amerikanske patenter og EU- registrerte design (RCD) som er nevnt nedenfor. Følgende informasjon oppgis for å tilfredsstille de konkrete varslingsbestemmelsene i ulike jurisdiksjoner. Disse omfatter, men er ikke begrenset til, bestemmelsene om patentmerking angitt i 35 U.S.C. § 287 og varslingsbestemmelsene i direktivet U.K. Community Design Regulations 2005/2339. Ved å spesifisere bestemte immaterielle rettigheter for enkelte eos-produkter nedenfor, stiller ikke eos noen garantier for at andre relevante immaterielle rettigheter ikke eksisterer eller er søkt. Dette er heller ingen garanti for at andre eos-produkter som ikke er nevnt her kan være beskyttet av én eller flere immaterielle rettigheter.

eos-produktene nedenfor er beskyttet av én eller flere av de nevnte immaterielle rettighetene.

Smooth Sphere Lip Balm (alle smaker)

Smooth Sphere Lip Balm

Amerikansk patent 8,444,337, 8,888,391, D625,469, D631,204, D644,939, og 2501478-0005. RCD nr. 1710245-0001, 1710245-0002, 1710245-0003, 2501478-0001, 2501478-0002, 2501478-0003 og 2501478-0004.

Smooth Lip Balm Sticks(alle smaker)

Smooth Stick Lip Balm

Amerikansk patent D618,397 og D618,398.

Body lotion (alle dufter)

Ultra Moisturizing Shave Cream

Amerikansk patent D592,512, D600,553 og D609,107.

Hand Lotion (all dufter)

Hand Lotion

Amerikansk patent D651,903. RCD 1773664-0001.

Body Lotion (all dufter)

Body Lotion

RCDs 2814061-0001, 2814061-0002, 2814061-0003, 2814061-0004, 2814061-0005, 2814061-0006, 2814061-0007, 2814061-0008, 2814061-0009, 2814061-0010, 2814061-0011, 2814061-0012, 2814061-0013, 2814061-0014, 2814061-0015, 2814061-0016, 2814061-0017, 2814061-0018, 2814061-0019, 2814061-0020, 2814061-0021, 2814061-0022, 2814061-0023, 2814061-0024, and 2814061-0025.